Opleiding

Ik heb verscheidene opleidingen gevolgd door de jaren heen, om kinderen nog beter te kunnen begeleiden in hun ontwikkeling. Vanaf 2007 werk ik in de kinderopvang, daarvoor in de ouderenzorg.

•HBO docent Engels 2e gr. i.o.

MBO-PW4 Arnhem 2009

Certificaat- Pedagogisch kader 2007

MBO SPW3 Almelo 2005Zoals je op deze pagina kan zien, heb ik naast de standaard opleiding veel verdieping gezocht en ervaring verkregen in de zorg voor kinderen met uiteenlopende beperkingen, stoornissen en problematiek, nou ja, zo heten die dingen nou eenmaal. Voor mij zijn alle kinderen gewoon kinderen, maar wel met hun eigen dynamiek en groeiprocessen.

Ik groeide op in Kenia in een dorpje aan de kust. Daar zorgt een dorp voor elkaar als familie en is elke volwassen vrouw een mama. Daar ligt mijn basis voor zorg voor anderen en vooral kinderen. Toen ik naar Nederland verhuisde was het dan ook een logische keuze om te kiezen voor de zorg.


trainingen

In de periode 2013-2020 heb ik naast EHBO voor kinderen en BHV certificaten ook een groot aantal trainingen gevolgd gericht op het jonge kind en de juiste ondersteuning daarvan.

• De vier pedagogische basisdoelen

• Knap lastig

• Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

• Aan de slag met de interactievaardigheden

• Werken met baby’s

• Pedagogische visie ontwikkeling

• Gordon training

• AVG

• Communiceren met ouders

• Inzicht in autisme

• Kinderen met een ontwikkelingsachterstand

• De hanen

• Kinderbrein en bewegen

• Het hoog-gevoelige en overprikkelde kind