Wanneer een kind voor het eerst naar de gastouderopvang gaat, kan dat voor zowel het kind als ouder een spannende gebeurtenis zijn. Nieuwe gezichten, andere kinderen en een nieuwe omgeving. Een kind zal tijd nodig hebben om zich aan te passen aan deze veranderingen. Zelfs de allerjongste baby moet wennen aan een ander bedje, andere geluiden en vreemde gezichten. Daarom is het belangrijk om met elkaar een wenperiode in te plannen voordat jij als ouder weer volledig aan het werk gaat.


Bij Gastouderopvang Buzybeez ziet het wenschema er als volgt uit:


Eerste wendag
De ouder komt samen met het kind voor een intakegesprek. Dit zal maximaal een uur duren. Zo kunnen zowel het kind als de ouder kennismaken met de groepsruimte, kinderen en de gastouder. Ook krijgt de ouder alle informatie over Buzybeez en ontvang ik de nodige informatie over het kind om een goede start te maken.


Tweede wendag
Van 9.30 – 11.00 uur. Het kind gaat voor het eerst zonder ouder alleen wennen op de groep. Zo wordt ook het afscheid nemen geoefend. Er wordt tijdens dit wen moment veel persoonlijke aandacht aan het kind geschonken, zodat hij/zij zich veilig en vertrouwd bij ons gaat voelen.


Derde wendag
Van 9:30 – 13:00 uur. De ouder brengt het kind en neemt afscheid. Deze wendag ga ik verder met het leren kennen en het vertrouwd maken van het kind op de groep. Het oudere kind ervaart nu ook hoe wij lunchen op de gastouderopvang en ervaart de daarmee gepaard gaande rituelen.


Vierde wendag
Van 9:30 – 16:00 uur. Dit is de laatste wendag voordat het kind start met hele dag opvang. De grotere kinderen ervaren nu een slaapmoment op de gastouderopvang.


Dit is mijn vaste wenprocedure.


Ik vraag ouders om tijdens de wenperiode beschikbaar te zijn/in de buurt te blijven zodat we snel met elkaar kunnen communiceren wanneer het kind het moeilijk heeft tijdens het wennen. Zodat we het kind optimaal kunnen helpen een goede start te maken.

Intakegesprek

Dit eerste gesprek is het eerste wenmoment van het kind. Dit gesprek vindt bij voorkeur plaats met de gastouder en gastouderbureau op de groep. Tijdens het gesprek worden de persoonlijke gegevens van het kind nagelopen. Daarnaast horen wij graag de wensen van de ouders met betrekking tot de verzorging van hun kind. In dit gesprek komen de volgende onderwerpen en vragen aan de orde:

  • Gewoontes en/of rituelen van het kind en de ouder thuis op het gebied van slapen (houding, knuffel, speen)?
  • Hoe wordt het kind getroost?
  • Welke voeding het kind krijgt en op welke tijden is het gewend om te eten?
  • Heeft het kind allergieën?
  • Andere bijzonderheden die voor ons van belang zijn om te weten.
    Daarnaast bespreken wij de algemene afspraken van de Buzybeez zoals dagindeling, het aanvragen van extra dagen, jaarlijkse oudergesprekken, onze sluitingsdagen, het ziektebeleid, ons ouderportaal e.d.

Langere wenperiode nodig

Mocht het kind een langere wenperiode nodig hebben dan gaat dit in overleg. Wanneer ik dit aanbied is afhankelijk van het kind. Het ene kind voelt zich sneller veilig dan het andere kind. Het kind is voor mij leidend in deze afweging.
De wenperiode is de periode voordat de ouder weer aan het werk gaat. Dit is makkelijk, als er iets is, kan ik makkelijk contact met jou opnemen. De wenperiode wordt in rekening gebracht volgens de dagen die in het contract overeengekomen zijn. De ingangsdatum van de overeenkomst is de tweede wendag.

Wenperiode evalueren:


Na een maand wordt dit met ouders geëvalueerd.